Potential values of urban geotourism development in a small Polish town
(Pruszków, Central Mazovia, Poland).

Maria Górska-Zabielska

Ryszard Zabielski

Streszczenie
Quaestiones Geographicae (2017) 36: 75-86
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-09-04 19:45:32
https://doi.org/10.1515/quageo-2017-0025
Pełny tekst (.PDF) Powrót do listy